Καταβύθιση AgCl από νερό της βρύσης

Όταν σε διαλύματα αλάτων αλογόνων προσθέσουμε
ένα διαλυτό άλας αργύρου όπως τον νιτρικό άργυρο,
AgNO3, προκύπτουν δυσδιάλυτα αλογονούχα άλατα
του αργύρου, όπως AgCl, AgBr ή AgI.
Δες το πείραμα όπου προστίθεται νιτρικός άργυρος σε
νερό βρύσης και πες μου.
Περιέχει το νερό της βρύσης ανιόντα αλογόνων;

 
               Ναι                           Όχι               
 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να παρακολουθήσεις το πείραμα.