Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Αλκοτέστ Οδηγίες για τον καθηγητή (αρχείο .doc)
  2. Αλκοτέστ Οδηγίες χρήσης (αρχείο .pdf)
  3. Αλκοτέστ Φύλλο εργασίας Φύλλο εργασίας (αρχείο .pdf)
  4. Αλκοτέστ Φύλλο αξιολόγησηςΦύλλο αξιολόγησης (αρχείο .pdf)
  5. Αλκοτέστ υπολογιστικό φύλλο καθηγητή υπολογιστικό φύλλο(αρχείο .xls)
  6. Αλκοτέστ υπολογιστικό φύλλο μαθητή υπολογιστικό φύλλο(αρχείο .xls)
  7. Η εφαρμογή Αλκοτέστ (για την εκτέλεση της εφαρμογης Alcotest θα πρέπει να τρεξετε το αρχείο Alcotest.html μέσα απο το rar ή κάνοντας το αποσυμπιεση σε καποιο φάκελο στον υπολογιστή σας)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Υπολογιστής περιεκτικότητας του αίματος σε αλκοοόλη λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως:φύλο, μάζα σώματος, σχέση με ποτό, είδος ποτού, πλήθος ποτηριών, αλκοολικοί βαθμοί κ.α.

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Παράδειγμα υπολογισμού εκτίμησης της συγκέντρωσης αλκοόλης στο αίμα

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Πρόσληψη, απορρόφηση και κατανομή της αλκοόλης στο σώμα