Ανθρώπινα δικαιώματα

 

Γενικά

«Ανθρώπινα δικαιώματα» (λήμμα) [πηγή: Βικιπαίδεια]

Δικαιώματα και υποχρεώσεις [πηγή: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου]

anthem

Συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ανθρώπινα Δικαιώματα [πηγή: Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών]. Η ενότητα παραπέμπει στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καθώς και σε μια σειρά από άλλα σύμφωνα και συμβάσεις που αφορούν τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού [πηγή: Unicef]

Ανθρώπινα δικαιώματα [πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση]. Κείμενα για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 'Eνωσης [πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο]

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών [πηγή: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων]

anthem

Το Σύνταγμα της Ελλάδας και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Στο Σύνταγμα της Ελλάδας [πηγή: Βουλή των Ελλήνων] μπορείτε να αναζητήσετε άρθρα που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα.

anthem

Φορείς

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (επίσημος δικτυακός τόπος). Διαθέσιμος σε 6 γλώσσες, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται τα ελληνικά.

Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών (επίσημος δικτυακός τόπος)

Διεθνής Αμνηστία - ελληνικό τμήμα (επίσημος δικτυακός τόπος)

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (επίσημος δικτυακός τόπος)

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (επίσημος δικτυακός τόπος). Διαθέσιμος στα αγγλικά και στα γαλλικά.

«Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (λήμμα) [πηγή: Βικιπαίδεια]

 

info