Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

1.Έργο δύναμης Αρχείο mdl

2.Φύλλο εργασίας μαθητή Αρχείο doc

3.Οδηγός για τον εκπαιδευτικό Αρχείο doc