Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Ραδιοχρονολόγηση Οδηγίες για τον καθηγητή (αρχείο .pdf)
  2. Ραδιοχρονολόγηση Οδηγίες χρήσης (αρχείο .pdf)
  3. Ραδιοχρονολόγηση Φύλλο αξιολόγησης (αρχείο .pdf)
  4. Ραδιοχρονολόγηση Φύλλο εργασίας (αρχείο .pdf)
  5. Ραδιοχρονολόγηση υπολογιστικό φύλλο καθηγητή Υπολογιστικό φύλλο(αρχείο .xls)
  6. Ραδιοχρονολόγηση υπολογιστικό φύλλο μαθητή Υπολογιστικό φύλλο(αρχείο .xls)
  7. Η εφαρμογή Ραδιοχρονολόγηση (για την εκτέλεση της εφαρμογης C14 θα πρέπει να τρέξετε το αρχείο C14.html μέσα απο το rar ή κάνοντας το αποσυμπιεση σε κάποιο φάκελο στον υπολογιστή σας)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Η ραδιενεργός διάσπαση είναι μια πυρηνική αντίδραση κατά την οποίαν ένας πυρήνας διασπάται αυθόρμητα εκπέμποντας ακτινοβολία. Στον πίνακα δίνονται πληροφορίες για τα είδη ραδιενεργού διάσπασης και τις ακτινοβολίες που εκπέμπονται.

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Ρυθμός ραδιενεργού διάσπασης και χρόνος ημιζωής.

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Παράδειγμα Ραδιοχρονολόγησης δείγματος με ¹⁴C