Μεταβλητή x:

...

Κλείσιμο
  • Επιλογές
  • Ρυθμίσεις προσομοίωσης

Το απόσπασμα εμφανίζει:

1 για

2 για

3 για