Διαλεκτολογία και νεοελληνικές διάλεκτοι

 

Οι δικτυακοί τόποι που ακολουθούν περιλαμβάνουν υλικό που μπορείτε να αξιοποιήσετε στη μελέτη των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Η περιγραφή τους δεν είναι εξαντλητική, αλλά εστιάζει στις ενότητες που περιλαμβάνουν θεωρητικό και γλωσσικό υλικό για τη μελέτη των γεωγραφικών ποικιλιών της νεοελληνικής γλώσσας. Πατώντας στο εικονίδιο-λογότυπο κάθε δικτυακού τόπου μεταβαίνετε στην αρχική του σελίδα.

 

Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

Γενικές πληροφορίες για τις νεοελληνικές διαλέκτους και ιδιώματα μπορείτε να διαβάσετε στο εισαγωγικό κείμενο της Κατερίνας Μυτούλα για την ενότητα «Ιδιωματικά Λεξικά και Γλωσσάρια» της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα.

Στην ενότητα «Οι Νεοελληνικές Διάλεκτοι» θα βρείτε πλούσιο υλικό για τα ιδιώματα και τις διαλέκτους της νέας ελληνικής. Στην υποενότητα «Περιεχόμενα» θα βρείτε κείμενα για γενικά και ειδικότερα θέματα της νεοελληνικής διαλεκτολογίας καθώς και αναλυτικές παρουσιάσεις των περισσότερων νεοελληνικών γεωγραφικών γλωσσικών ποικιλιών. Η παρουσίαση κάθε ποικιλίας περιλαμβάνει ιστορικά και γεωγραφικά στοιχεία για την κατανομή της, γλωσσική περιγραφή της και πληροφορίες για τη σύγχρονη κοινωνιογλωσσική της κατάσταση. Παρατίθεται επίσης διαλεκτικό υλικό με τη μορφή απομαγνητοφωνήσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις ηχητικών αρχείων, καθώς και κατάλογος συνδέσμων προς περαιτέρω υλικό που αφορά την ποικιλία.

Εδώ μπορείτε να δείτε ένα δείγμα διαλεκτικού χάρτη ή διαλεκτικού άτλαντα της Ελλάδας. Οι γραμμές που διαιρούν τον χάρτη λέγονται ισόγλωσσα. Στο Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα μπορείτε να διαβάσετε τι είναι τα ισόγλωσσα και ποια σχέση τα συνδέει με τις διαλέκτους.

1

 

Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων - Ι.Λ.Ν.Ε.

Σύντομες πληροφορίες για τον ορισμό των διαλέκτων/ιδιωμάτων και για τη διάκριση και κατάταξη των νεοελληνικών ποικιλιών είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Νεοελληνικές Διάλεκτοι» της ιστοσελίδας του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων - Ι.Λ.Ν.Ε. της Ακαδημίας Αθηνών. Στην ενότητα «Το έργο» θα βρείτε διαλεκτικό υλικό που περιλαμβάνει και ηχητικά αρχεία με απομαγνητοφώνηση και απόδοση στην κοινή νεοελληνική. Στην ενότητα «Εκπαιδευτικές δραστηριότητες» μπορείτε να παίξετε διαδραστικά παιχνίδια που βασίζονται στο υλικό του δικτυακού τόπου.

4

 

Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων

Στην ενότητα «Νεοελληνικές Διάλεκτοι» του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου Πατρών θα βρείτε εισαγωγικά στοιχεία για τις νεοελληνικές διαλέκτους και έναν διαδραστικό πίνακα διαλέκτων. Στον πίνακα αυτόν καταλογογραφούνται ορισμένες νεοελληνικές γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες, για τις οποίες παρατίθενται βασικά στοιχεία με σύντομο και εύχρηστο τρόπο.

3

 

info