Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Μικρόκοσμος: Δομή εσωτερικού της γης Δραστηριότητες [για τον μαθητή] (αρχείο .doc)
  2. ΓΑΙΑ: Διαθεματική Διερεύνηση της Γης Βιβλίο Καθηγητή [για τον εκπαιδευτικό] (αρχείο .doc)
  3. Χρήση και Εγκατάσταση Λογισμικού ΓΑΙΑ ΙΙ Οδηγός Χρήσης-Εγκατάστασης [και με οδηγίες για WIN 7] (αρχείο .pdf)
  4. Λήψη ολοκληρωμένου προϊόντος εκπαιδευτικού λογισμικού Φωτόδεντρο - Εκπαιδευτικό Λογισμικό (αρχείο .zip)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Δομή εσωτερικού της γης