Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Ζωγράφισε το δικό σου πίνακα Εφαρμογή
  2. Ζωγράφισε μια μοντέρνα πολυκατοικία Εφαρμογή
  3. Χρησιμοποίησε τα σχήματα για να φτιάξεις ένα παράξενο γλυπτό Εφαρμογή
  4. Φτιάξε ένα κολάζ Εφαρμογή

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Ζωγράφισε το δικό σου εσωτερικό χώρο

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Φτιάξε ένα κολαζ

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Φτιάξε ένα παράξενο γλυπτό