Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Εναντιομέρεια Οδηγίες για τον καθηγητή (αρχείο .pdf)
  2. Εναντιομέρεια Οδηγίες χρήσης (αρχείο .pdf)
  3. Εναντιομέρεια Φύλλο εργασίας-αξιολόγησης (αρχείο .pdf)
  4. Πρόγραμμα Enantiomerix3D (για την εκτέλεση της εφαρμογης θα πρέπει να τρεξετε το αρχείο Enantiomerix3D.exe μέσα απο το rar ή κάνοντας το αποσυμπιεση σε καποιο φάκελο στον υπολογιστή σας)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Στο πρόγραμμα Enantiomerix3D μπορείτε να επιλέξετε το μόριο που επιθυμείτε από μια λίστα που υπάρχει στο αριστερό μέρος του παραθύρου, και στο δεξιό μέρος του παραθύρου και στο χώρο Α εμφανίζεται το μοντέλο του μορίου που επιλέξατε. Στο χώρο Β εμφανίζεται το κατοπτρικό του είδωλο σε επίπεδο καθρέπτη που βρίσκεται στο μέσον των δύο χώρων και είναι κάθετος σε αυτούς.

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Με την «Επισήμανση ομάδων» μπορείτε να δείτε μια απλοποιημένη μορφή των μοντέλων, όπου τα άτομα κάθε μιας από τις τέσσερις ομάδες που συνδέονται με τον κεντρικό άνθρακα επισημαίνονται με διαφορετικά χρώματα με βάση τη σειρά προτεραιότητας της μεθόδου στερεοχημικής απεικόνισης των Cahn, Ingold και Prelog.