Λιπαρές ουσίες

Μια άλλη μεγάλη τάξη οργανικών ενώσεων είναι
οι λιπαρές ουσίες ή λιπίδια. Δεν έχουν όλες παρόμοια
δομή, όμως όλες διαλύονται σε οργανικούς διαλύτες,
ενώ δε διαλύονται στο νερό. Μίγματα αυτών των
ενώσεων υπάρχουν στα ζώα και τα φυτά με τη μορφή
των λιπών και των ελαίων.
Ως λίπη χαρακτηρίζονται τα στερεά σε θερμοκρασία
δωματίου μίγματα και ως έλαια τα υγρά.
Κατά την καύση τους στον οργανισμό δίνουν διπλάσια
ενέργεια απ' ότι οι πρωτεΐνες και οι υδατάνθρακες.

 
 
Βέβαια!
Τις λαδιές με βενζίνη τις βγάζουμε και όχι με νερό!