Μεταβλητή ν:

...

Κλείσιμο
  • Επιλογές
  • Ρυθμίσεις προσομοίωσης
Κλείσιμο
  • Προσοχή!
  • Μήπως τα 0 χρονικά διαστήματα είναι παράλογα πολλά;
  • Όμως πότε θα σταματήσει να εκτελείται η Δομή Επανάληψης;
  • Πώς είναι δυνατό να αναφερόμαστε σε 0 πυρήνες;
  • Ο αλγόριθμος πάσχει από έλλειψη Περατότητας
  • Εδώ έχουμε μια κατάσταση άπειρων επαναλήψεων, που, συνήθως, αποτελεί προγραμματιστικό σφάλμα.
  • Ποια θα μπορούσε να είναι μια σωστή και ταυτόχρονα ρεαλιστική συνθήκη τερματισμού των επαναλήψεων;
  • Θυμήσου ότι ένας πυρήνας είτε διασπάται είτε όχι...

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Αναπήδηση