Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Χαρακτηριστικές ομάδες οργανικών ενώσεων Οδηγίες για τον καθηγητή (αρχείο .pdf)
  2. Χαρακτηριστικές ομάδες οργανικών ενώσεων Οδηγίες χρήσης (αρχείο .pdf)
  3. Χαρακτηριστικές ομάδες οργανικών ενώσεων Φύλλο αξιολόγησης (αρχείο .pdf)
  4. Χαρακτηριστικές ομάδες οργανικών ενώσεων Φύλλο εργασίας (αρχείο .pdf)
  5. Η εφαρμογή FunGroupix3D (για την εκτέλεση της εφαρμογης FunGroupix3D θα πρέπει να τρέξετε το αρχείο FunGroupix3D.html μέσα απο το rar ή κάνοντας το αποσυμπιεση σε κάποιο φάκελο στον υπολογιστή σας)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Στo πρόγραμμα FunGroupix3D μια ομόλογη σειρά ή ένα μόριο μπορεί να επιλεγεί με βάση την ονομασία του, όπου με τη βοήθεια του πρώτου μενού επιλέγετε την ομόλογη σειρά που επιθυμείτε, ενώ από το δεύτερο ένα συγκεκριμένο μόριο.

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Από το μενού με τις χαρακτηριστικές ομάδες, μπορείτε να επιλέξετε μια χαρακτηριστική ομάδα για να εμφανίσετε το μοντέλο της, τον συντακτικό της τύπο καθώς και την ομόλογη σειρά στην οποία αντιστοιχεί.

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Στo πρόγραμμα FunGroupix3D μια ομόλογη σειρά ή ένα μόριο μπορεί να επιλεγεί με βάση τον μοριακό τύπο, όπου με τη βοήθεια του πρώτου μενού επιλέγετε την ομόλογη σειρά που επιθυμείτε, ενώ από το δεύτερο ένα συγκεκριμένο μόριο.

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 4

Παράδειγμα Χαρακτηριστικής ομάδας