Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Η κατασκευή με τις δύο πινέζες και το νήμα - Σχεδίαση κωνικών τομών (Έλλειψη) Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .pdf)
  2. Η κατασκευή με τις δύο πινέζες και το νήμα - Σχεδίαση κωνικών τομών (Έλλειψη) Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .pdf)
  3. Έλλειψη Αρχείο Geometers Sketchpad v4.7 (αρχείο .gsp)
  4. Το πρόγραμμα Geometers SketchpadΓια την αναπαραγωγή της δραστηριότητας απαιτείται το λογισμικό Geometers Sketchpad. Μπορείτε να αναζητήσετε το λογισμικό ή πληροφορίες γι αυτό, στη σελίδα http://photodentro.edu.gr/edusoft/

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Το ίχνος που διαγράφουν τα σημεία τομής των δύο κύκλων.

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Ο γεωμετρικός τόπος των σημείων τομής των δύο κύκλων όταν το σημείο Γ κινείται στο τμήμα ΑΒ.

ΒΙΝΤΕΟ

Η μεταβολή των δύο κύκλων καθώς το σημείο Γ κινείται στο τμήμα ΑΒ και το ίχνος που διαγράφουν τα σημεία τομής των δύο κύκλων.

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ