Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Λόγος μήκος κύκλου προς διάμετρο Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .pdf)
  2. Λόγος μήκος κύκλου προς διάμετρο Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .pdf)
  3. Λόγος μήκος κύκλου προς διάμετρο Αρχείο Geometers Sketchpad v4.7 (αρχείο .gsp)
  4. Το πρόγραμμα Geometers SketchpadΓια την αναπαραγωγή της δραστηριότητας απαιτείται το λογισμικό Geometers Sketchpad. Μπορείτε να αναζητήσετε το λογισμικό ή πληροφορίες γι αυτό, στη σελίδα http://photodentro.edu.gr/edusoft/

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Αποτύπωση συγκεκριμένων μετρήσεων του μήκους ενός κύκλου και της διαμέτρου του, σε πίνακα και σε γράφημα.

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Αποτύπωση του ίχνους ενός σημείου στο γράφημα, που έχει τετμημένη την διάμετρο και τεταγμένη το μήκος ενός κύκλου.

ΒΙΝΤΕΟ

Μεταβολή της διαμέτρου ενός κύκλου και αποτύπωση στο γράφημα του ίχνους ενός σημείου που έχει τετμημένη τη διάμετρο και τεταγμένη το μήκος του κύκλου.

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ