Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Το θεώρημα του Ναπολέοντα Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .pdf)
  2. Το θεώρημα του Ναπολέοντα Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .pdf)
  3. Ναπολεόντειο θεώρημα Αρχείο Geometers Sketchpad v4.7 (αρχείο .gsp)
  4. Το πρόγραμμα Geometers SketchpadΓια την αναπαραγωγή της δραστηριότητας απαιτείται το λογισμικό Geometers Sketchpad. Μπορείτε να αναζητήσετε το λογισμικό ή πληροφορίες γι αυτό, στη σελίδα http://photodentro.edu.gr/edusoft/

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Το εξωτερικό ναπολεόντειο τρίγωνο.

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Το εξωτερικό ναπολεόντειο τρίγωνο.

ΒΙΝΤΕΟ

Ανακαλύπτοντας το θεώρημα του Ναπολέοντα.

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ