Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Αντιστοίχιση έργου τόπουΕφαρμογή
  2. Αντιστοίχιση έργου περιόδουΕφαρμογή
  3. Σωστό - ΛάθοςΕφαρμογή
  4. Βρες το σωστόΕφαρμογή

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Αντιστοίχιση έργου τόπου

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Αντιστοίχιση έργου περιόδου

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Βρες το σωστό