Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Ισομέρεια Υδρογονανθράκων Οδηγίες για τον καθηγητή (αρχείο .pdf)
  2. Ισομέρεια Υδρογονανθράκων Οδηγίες χρήσης (αρχείο .pdf)
  3. Ισομέρεια Υδρογονανθράκων Φύλλο αξιολόγησης (αρχείο .pdf)
  4. Ισομέρεια Υδρογονανθράκων Φύλλο εργασίας (αρχείο .pdf)
  5. Πρόγραμμα Isomerix3D (για την εκτέλεση της εφαρμογής θα πρέπει να τρεξετε το αρχείο Isomerix3D.exe μέσα απο το rar ή κάνοντας το αποσυμπίεση σε κάποιο φάκελο στον υπολογιστή σας)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Με το πρόγραμμα Isomerix3D με τη βοήθεια των τριών πρώτων μενού μπορείτε να εμφανίσετε στο αριστερό μέρος του χώρου μοντέλων το μοντέλο ενός οργανικού μορίου.

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Από το τέταρτο μενού μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα ισομερή του προηγούμενου οργανικού μορίου και να το εμφανίσετε στο δεξί μέρος του χώρου μοντέλων.

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Παράδειγμα Ισομέρεια Αλυσίδας

Εικόνα 4

ΕΙΚΟΝΑ 4

Παράδειγμα Ισομέρειας Θέσης