Εικονική περιήγηση σε τρισδιάστατο Μουσείο
Για να περιηγηθείτε στον εικονικό κόσμο χρησιμοποιήστε το ποντίκι ή τα πλήκτρα με τα βέλη του πληκτρολογίου.
Για την εμφάνιση του εικονικού κόσμου θα πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόσθετο Cortona3D Viewer   Αρχείο βοήθειας