Η παρούσα Εκπαιδευτική Δραστηριότητα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ / «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού»,
 
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠΘΠΑ),
το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και υλοποιείται από το 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ).

 Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Ομάδα Υλοποίησης

Επιλογή, προσαρμογή και δημιουργία κειμένων και δραστηριοτήτων από το βιβλίο Think Teen 2nd Grade of Junior High School – Προχωρημένοι:
Αικατερίνη Νικολάκη, Εκπαιδευτικός Αγγλικής,
Γεωργία Γύφτουλα, Εκπαιδευτικός Αγγλικής,
Αντιγόνη Μπρατσόλη, Εκπαιδευτικός Αγγλικής

Επιμέλεια κειμένων:
Σούζαν Μουτσουρούφη, Εκπαιδευτικός Αγγλικής

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας σε ψηφιακή μορφή:
Ιωάννης Μπήτρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Αικατερίνη Μακρή, Ειδικός Ηλεκτρονικής Μάθησης
Δημήτριος Παράς, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής

Η παρούσα εκπαιδευτική δραστηριότητα αναπτύχθηκε με χρήση των παρακάτω πακέτων λογισμικού:

  • Articulate Quizmaker

Υπεύθυνοι Διασύνδεσης Ψηφιοποιημένων Πόρων Εμπλουτισμού:
Δημήτριος Παράς, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής
Ιωάννης Μπήτρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Συντονιστής:
Μπέσσυ Μητσικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Έκδοση/Ημερομηνία

1.0 / Απρίλιος 2012

creativeCommonsIcon Το παρόν διατίθεται στο κοινό για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση.  Απαιτείται αναφορά του δημιουργού ή του χορηγού της άδειας.  Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.  Εάν τροποποιηθεί ή δημιουργηθεί κάτι νέο βασισμένο σε αυτό, αυτό που θα προκύψει θα μπορεί να διανεμηθεί μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια (Creative Commons 3.0/CC BY - NC -SA 3.0).

Οι δημιουργοί  έχουν παραχωρήσει στο  ΙΤΥΕ και το ΥΠΔΒΜΘ το δικαίωμα ελεύθερης χρήσης, αξιοποίησης και διάθεσης του υλικού με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Οι δημιουργοί εγγυώνται ότι το παρόν δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων και δεν χρησιμοποιεί μελέτες ή προϊόντα τρίτων χωρίς νόμιμη άδεια αυτών.