Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Kλίμα Κόσμου Εφαρμογή με χρήση plugin (αρχείο .html)
  2. Γεωλογία-Γεωγραφία Α-Β Γυμνασίου Οδηγός χρήσης λογισμικού (αρχείο .doc)
  3. Οδηγίες εγκατάστασης λογισμικού [Εγκατάσταση plugin] (αρχείο .html)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Kλίμα Κόσμου (1)

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Kλίμα Κόσμου (2)