Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Εννοιολογικός χάρτης για τον καιρό και το κλίμα Εννοιολογικός χάρτης (αρχείο .html)
  2. Εννοιολογικός χάρτης για τις εποχές στη Γη Εννοιολογικός χάρτης (αρχείο .html)
  3. Γεωλογία-Γεωγραφία Α-Β Γυμνασίου Οδηγός χρήσης λογισμικού (αρχείο .doc)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Εννοιολογικός χάρτης για τον καιρό και το κλίμα

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Εννοιολογικός χάρτης για τις εποχές στη Γη