ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1.
Πυρκαγιές
2.
Πώς προστατευόμαστε από την πυρκαγιά;
3.
Πυροσβεστική Υπηρεσία
4.
Μια ιστορία για το δάσος

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Προγράμματα | Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πακέτο