Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Αναλαμβάνουμε δράση - Ο τόπος μας ... ο κόσμος όλος Εφαρμογή πολλαπλών δραστηριοτήτων (αρχείο .php, που εκτελείται με Mozilla Firefox, ενώ απαιτούνται πρόσθετες εγκαταστάσεις για Chrome/Explorer)
  2. Μελέτη Περιβάλλοντος Α'- Δ' Δημοτικού Συμβουλευτικός οδηγός για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .html)
  3. Μελέτη Περιβάλλοντος Α'- Δ' Δημοτικού Υποστηρικτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .html)
  4. Ενημερωτικό υλικό για τη χρήση του λογισμικού Εφαρμογή (αρχείο .php)
  5. Τεχνική Στήριξη: Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού Διαδικτυακή Εκτέλεση Εφαρμογής

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Ο τόπος μας ... ο κόσμος όλος (1)

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Ο τόπος μας ... ο κόσμος όλος (2)