Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Τέσσερις εποχές: Η περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο Εφαρμογή με χρήση plugin (αρχείο .html)
  2. Γεωλογία-Γεωγραφία Α-Β Γυμνασίου Οδηγός χρήσης λογισμικού (αρχείο .doc)
  3. Οδηγίες εγκατάστασης λογισμικού [Εγκατάσταση plugin] (αρχείο .html)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Τέσσερις εποχές: Η περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο