Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Ο 'Ειδήμων', ο μεγάλος μόδιστρος, πρέπει να ντύσει τους λαούς της Γης Εφαρμογή πολλαπλών δραστηριοτήτων με χρήση plugin (αρχείο .swf)
  2. Γεωγραφία Ε'-ΣΤ' Δημοτικού Πληροφορίες για το λογισμικό (αρχείο .doc)
  3. Τεχνική Στήριξη: Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού Διαδικτυακή Εκτέλεση Εφαρμογών

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Μόδιστρος (1)

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Μόδιστρος (2)