Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Εννοιολογικός χάρτης σχετικά με την τεκτονική των λιθοσφαιρικών πλακών Εννοιολογικός χάρτης (αρχείο .html)
  2. Εννοιολογικός χάρτης σχετικά με την αλληλεπίδραση των λιθοσφαιρικών πλακών Εννοιολογικός χάρτης plugin (αρχείο .html)
  3. Εννοιολογικός χάρτης σχετικά με την απόκλιση πλακών Εννοιολογικός χάρτης (αρχείο .html)
  4. Εννοιολογικός χάρτης σχετικά με την σύγκλιση πλακών Εννοιολογικός χάρτης (αρχείο .html)
  5. Εννοιολογικός χάρτης σχετικά με τα όρια μετασχηματισμού πλακών Εννοιολογικός χάρτης (αρχείο .html)
  6. Γεωλογία-Γεωγραφία Α-Β Γυμνασίου Οδηγός χρήσης λογισμικού (αρχείο .doc)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Εννοιολογικός χάρτης για τις λιθοσφαιρικές πλάκες (1)

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Εννοιολογικός χάρτης για τις λιθοσφαιρικές πλάκες (2)