Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς Εκπαιδευτικό σενάριο [για τον εκπαιδευτικό] (αρχείο .doc)
  2. Μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς Φύλλα εργασίας [για τον μαθητή] (αρχείο .pdf)
  3. Εγκατάσταση και Χρήση Λογισμικού Cruiser Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης (αρχείο pdf)
  4. Λήψη ολοκληρωμένου προϊόντος εκπαιδευτικού λογισμικού Φωτόδεντρο - Εκπαιδευτικό Λογισμικό (αρχείο zip)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς