Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Από το Βόρειο στο Βόρειο Πόλο! (ταξιδεύοντας στο ίδιο γεωγραφικό μήκος) Εκπαιδευτικό σενάριο [για τον εκπαιδευτικό] (αρχείο .doc)
  2. Από το Βόρειο στο Βόρειο Πόλο! (ταξιδεύοντας στο ίδιο γεωγραφικό μήκος) Φύλλα εργασίας [για τον μαθητή] (αρχείο .pdf)
  3. Εγκατάσταση και Χρήση Λογισμικού Cruiser Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης (αρχείο .pdf)
  4. Λήψη ολοκληρωμένου προϊόντος εκπαιδευτικού λογισμικού Φωτόδεντρο - Εκπαιδευτικό Λογισμικό (αρχείο .zip)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Από το Βόρειο στο Βόρειο Πόλο!