Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. ΠολυμερήΟδηγίες για τον καθηγητή (αρχείο .pdf)
  2. Πολυμερή Οδηγίες χρήσης (αρχείο .pdf)
  3. Πολυμερή Φύλλο εργασίας-αξιολόγησης (αρχείο .pdf)
  4. Πρόγραμμα Polymerix (για την εκτέλεση της εφαρμογής θα πρέπει να τρέξετε το αρχείο Polymerix3D.exe μέσα από το rar ή κάνοντας το αποσυμπίεση σε κάποιο φάκελο στον υπολογιστή σας)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Στο πρόγραμμα Polymerix3D μπορείτε με τη βοήθεια του βασικού μενού να επιλέξετε ένα πολυμερές και να δείτε το μοριακό του μοντέλο και πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητές του και τις χρήσεις του.

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Παράθυρο που περιγράφει τη μέθοδο σύνθεσης του πολυμερούς.

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 3

Το «Παράθυρο μονομερών» εμφανίζει τα μονομερή μόρια που χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση των πολυμερών. Σε αυτό εμφανίζεται ένα μενού από όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα μόριο για να εμφανίσετε το μοντέλο του, τον συντακτικό του τύπο καθώς και το συντακτικό τύπο της δομικής μονάδας που προκύπτει από αυτό κατά τη σύνθεση του πολυμερούς.