Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Ρομπότ-Γεωμετρικά στερεά Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .doc)
  2. Ρομπότ-Γεωμετρικά στερεά Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .doc)
  3. Δραστηριότητα Αρχείο Macromedia Flash (αρχείο .exe)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Αναγνωρίζω γεωμετρικά στερεά

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Κατασκευάζω ένα ρομπότ με γεωμετρικά στερεά

ΒΙΝΤΕΟ1

Κατασκευάζω ένα ρομπότ με γεωμετρικά στερεά

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ