Προσδιορισμός σημείου τήξης

Οι καθαρές ουσίες χαρακτηρίζονται από κάποιες ιδιό-
τητες που έχουν σταθερές τιμές κάτω από ορισμένες
συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Τις λέμε φυσικές σταθερές. Είναι το σημείο βρασμού, η πυκνότητα, το
σημείο τήξης, που προσδιορίζεται στο παρακάτω
πείραμα, και άλλες.

 
           
 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να παρακολουθήσεις το πείραμα.