Σημασιολογικά πεδία στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής

 

Γνωρίζετε ότι στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής μπορείτε να βρείτε όρους που ανήκουν εξ ολοκλήρου ή με κάποια από τις σημασίες τους σε ειδικά λεξιλόγια; Πρόκειται για μία από τις δυνατότητες αναζήτησης που παρέχει η ηλεκτρονική έκδοση του λεξικού. Πώς γίνεται;

lexiko

image

image

image

Μην περιμένετε να βρείτε στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής αυστηρά εξειδικευμένους όρους των ειδικών γλωσσών. Διαβάστε το Λημματολόγιο του Λεξικού για να δείτε τι είδους λήμματα περιλαμβάνει.

Το ηλεκτρονικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής παρέχει πολλές ακόμη δυνατότητες σύνθετης αναζήτησης λημμάτων. Μπορείτε να τις γνωρίσετε πατώντας το πλήκτρο δεξιά στην κορυφή των σελίδων αναζήτησης:

image

 

info