Γεώργιος Μπαμπινιώτης

[Το Πρόβλημα της Γλώσσας των Νέων]

Δεν μπορώ να φανταστώ πολιτιστική ανάπτυξη που χωρεί ερήμην μιας παράλληλης γλωσσικής ανάπτυξης ενός λαού. Όταν το πνεύμα καλλιεργείται και εξελίσσεται σ' έναν λαό, εμφανίζεται, από καθαρά εκφραστικές ανάγκες, και ανάλογη καλλιέργεια της γλώσσας του ίδιου λαού. Η πνευματική ανάταση είναι κατανάγκην και γλωσσική. Είναι, θέλω να πω, δυνατόν να μιλήσει κανείς για καλλιέργεια, για ανάπτυξη της λογοτεχνίας, ή για βίωση της πολιτισμικής παράδοσης, ή και για ευρύτερους προβληματισμούς στην τέχνη σε περιόδους γλωσσικής κατάπτωσης, με την έννοια πάντοτε μιας ευρύτερης παραμέλησης της γλώσσας;

Το επίπεδο της γλώσσας των νέων, ειδικότερα, συναρτάται, αφενός μεν προς τα γενικότερα ενδιαφέροντά τους, αφετέρου δε προς την ίδια την αντίληψη και γνώση που έχουν της γλώσσας μας. Χωρίς να γενικεύουμε, όπως λαθεμένα νομίζω συμβαίνει συχνά, η έλλειψη ευαισθησίας, γνώσης, αγάπης, άρα και ενδιαφέροντος για τη γλώσσα, που παρατηρείται σε πολλούς νέους μας –όχι όλους, το επαναλαμβάνω–, είναι φυσικό να παράγει και χαμηλής ποιότητας γλώσσα. Θέλω να τονίσω ωστόσο δύο πλευρές αυτού του θέματος: Πρώτον, δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση ανάμεσα στη γενικότερη χρήση της γλώσσας από τους νέους και στον κώδικα που χρησιμοποιούν πολλοί από τους νέους σε ορισμένες μορφές της επικοινωνίας τους. Η «φοιτητική αργκό» λ.χ. ή η «αργκό των μηχανόβιων» είναι ειδικοί κώδικες επικοινωνίας που δεν μπορεί να τις παίρνουμε ως μέτρο κρίσεως της γλωσσικής ικανότητας των νέων, αφού οι ίδιοι σε άλλες μορφές επικοινωνίας τους εμφανίζουν άλλη μορφή γλώσσας, πολύ διαφορετική και πολύ καλύτερη. Το πρόβλημα με τη γλώσσα των νέων είναι άλλο: πόσο καλά, σε έκταση και σε βάθος, διδάσκονται την ελληνική γλώσσα στο σχολείο; πόσο έχουν ασκηθεί στη χρήση της (στη σύνταξη διαφόρων κειμένων); και συγχρόνως ποια είναι τα ακούσματα και τα διαβάσματά τους στη γλώσσα; Γιατί, βεβαίως, η γνώση και η χρήση της γλώσσας είναι απόρροια της γλωσσικής εμπειρίας μας (διαβάσματα-ακούσματα) και του βαθμού συνειδητοποίησης των μηχανισμών λειτουργίας της (διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο).

*Στην παρούσα αναπαραγωγή δεν διατηρήθηκε το πολυτονικό σύστημα του πρωτοτύπου.

 

[πηγή: Γ. Μπαμπινιώτης, Η Γλώσσα ως Αξία, Gutenberg, Αθήνα 1994, σελ. 18-19]

info