Το παρόν αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΥΠΠΕΘ, το οποίο υλοποιείται από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

The story of the rainbow

Έκδοση:

1.0

Ημερομηνία:

05.10.2018

ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:

Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Πλαίσιο χρηματοδότησης περιεχομένου: ΕΠ ΕΔΒΜ, ΕΣΠΑ 2007-2013

Έργο / Πράξη: «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία»

Υπεύθυνη Πράξης ανάπτυξης περιεχομένου: Ομότιμη Καθηγήτρια Βασιλική Δενδρινού

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ MΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:

Ελένη Αργυρίου, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 Αγγλικής

 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ:

Γιώργος Πισκοπάνης, Εικονογράφος - Γραφίστας

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Αριστείδης Παλιούρας, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 Πληροφορικής

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Βασιλική Μητσικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ:

ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"

 

ΕΚΔΟΤΗΣ:

ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ:  ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (LOR)

Το παρόν χορηγείται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0. (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 4.0), δηλαδή, διατίθεται για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης. Απαιτείται αναφορά του δημιουργού ή του δικαιούχου της άδειας. Οποιοδήποτε παράγωγο έργο μπορεί να διανεμηθεί μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια.