Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Εικονική περιήγηση στην Ακρόπολη Αρχείο γεωγραφικών χαρακτηριστικών (αρχείο .kml, που εκτελείται με Mozilla Firefox, αλλά όχι σε νεότερες εκδόσεις Chrome/Explorer 64bit).
    Αφού ανοίξετε το αρχείο με το Google Earth, επιλέξτε: "Προσωρινά μέρη" και μετά διπλό κλικ στην επιλογή "Η Ακρόπολη".
  2. Σχετικά με τα αρχεία KML και KMZ Υπερσύνδεσμος
  3. Λήψη εφαρμογής Google Earth Υπερσύνδεσμος

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Εικονική Εικονική περιήγηση στην Ακρόπολη