Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Εικονική περιήγηση στη Σαντορίνη Αρχείο γεωγραφικών χαρακτηριστικών (αρχείο .kml, που εκτελείται με Mozilla Firefox, αλλά όχι σε νεότερες εκδόσεις Chrome/Explorer 64bit).
    Αφού ανοίξετε το αρχείο με το Google Earth, επιλέξτε: "Προσωρινά μέρη" και μετά διπλό κλικ στην επιλογή "Σαντορίνη".
  2. Σχετικά με τα αρχεία KML και KMZ Υπερσύνδεσμος
  3. Λήψη εφαρμογής Google Earth Υπερσύνδεσμος

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Εικονική περιήγηση στη Σαντορίνη