Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Αναγκαιότητα εισαγωγής μονάδων μέτρησης Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .doc)
  2. Αναγκαιότητα εισαγωγής μονάδων μέτρησης Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .doc)
  3. Δραστηριότητα-1 Αρχείο Geogebra(αρχείο .ggb)
  4. Δραστηριότητα-2 Αρχείο Geogebra(αρχείο .ggb)
  5. Δραστηριότητα-3 Αρχείο Geogebra(αρχείο .ggb)
  6. Δραστηριότητα-4 Αρχείο Geogebra(αρχείο .ggb)
  7. Δραστηριότητα-5 Αρχείο Geogebra(αρχείο .ggb)
  8. Δραστηριότητα-6 Αρχείο Geogebra(αρχείο .ggb)
  9. Για την αναπαραγωγή της Δραστηριότητας απαιτείται το λογισμικό Geogebra. Μπορείτε να αναζητήσετε το λογισμικό ή πληροφορίες γι αυτό στη σελίδα http://www.geogebra.org/

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Χρήση μη τυπικών μονάδων μέτρησης για μέτρηση μήκους-1

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Χρήση μη τυπικών μονάδων μέτρησης για μέτρηση μήκους-2

ΒΙΝΤΕΟ1

Χρήση μη τυπικών μονάδων μέτρησης για μέτρηση μήκους

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ