Αποδημία και νόστος

Όταν ο ήλιος ανέτειλε, ξύπνησε ο Οδυσσέας. Όµως υπήρχε οµίχλη γύρω του και δεν κατάλαβε πως ήταν στην Ιθάκη. Ήρθε τότε η θεά Αθηνά, σκόρπισε την οµίχλη κι ο Οδυσσέας κατάλαβε πως βρισκόταν επιτέλους στην Ιθάκη. Γονάτισε κλαίγοντας και φίλησε το χώµα της πατρίδας του.

Χαρακτικό του 17ου αιώνα. Theodor van Thulden (1606 - 1669) Fine Arts Museums of San Francisco

Για να αντλήσετε υλικό για το θέμα του νόστου στα ομηρικά έπη αλλά και ευρύτερα, περιηγηθείτε στην ενότητα "Νόστος" στο Υποστηρικτικό λογισμικό Ομηρικά Έπη Α'-Β' Γυμνασίου (Μ. Φουντοπούλου, Η. Λούμος)

Οι αποικισμοί στην Αρχαία Ελλάδα

Aρχαία Iστορία Α' Γυμνασίου: σχετικά με τους αποικισμούς.

Για τον αποικισμό του Εύξεινου Πόντου (και τη μυθολογική σύνδεση με την Αργοναυτική Εκστρατεία) μπορείτε να συμβουλευτείτε την αντίστοιχη ενότητα

Ο παροικιακός ελληνισμός στα νεότερα χρόνια

Μπορείτε να συμβουλευτείτε την αντίστοιχη ενότητα του διαδικτυακού τόπου για την Ελληνική Ιστορία του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού: Παροικιακός Ελληνισμός (15ος-19ος αι.)

Αποδημία και νόστος στη λογοτεχνία

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ γυμνασίου (αριστερά) και Β' Γυμνασίου (δεξιά)

Επιπλέον δραστηριότητες και υλικό που έχει αναπτυχθεί για την ενότητα «Η αποδημία - O καημός της ξενιτιάς - O ελληνισμός έξω από τα σύνορα - Τα μικρασιατικά - Οι πρόσφυγες» στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α' και Β' Γυμνασίου:

Η μετανάστευση και η προσφυγιά μέσα από φωτογραφίες, εικαστικά έργα και τραγούδια

Μικρασιατική καταστροφή και πρόσφυγες

Οι Έλληνες της Αμερικής

Η μετανάστευση σήμερα

Ξένοι στην ίδια πόλη (βίντεο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης)

Η ταινία παρακολουθεί μια αντιπροσωπευτική ομάδα μαθητών (μετανάστες, ομογενείς, πρόσφυγες) σε μια διαδρομή, τόσο φυσική όσο και συμβολική και καταγράφει μέσα από τις μαρτυρίες τους τις δυσκολίες προσαρμογής τους και το ρόλο του σχολείου στη διαδικασία της ένταξής τους εστιάζοντας κυρίως στο θέμα της γλώσσας.

Πληροφορίες