Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Ποιος είναι ο αριθμός Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό και φύλλο εργασίας (αρχείο .pdf)
  2. Ηλεκτρονικό αριθμητήριο Οδηγίες χρήσης λογισμικού (αρχείο .pdf)
  3. Αρχείο 'Ηλεκτρονικό Αριθμητήριο' Αρχείο λογισμικού (αρχείο .html)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Αριθμητήριο

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Σχηματίζοντας έναν αριθμό

ΒΙΝΤΕΟ1

Ηλεκτρονικό Αριθμητήριο

ΒΙΝΤΕΟ1

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ