Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Τα αρχεία της προσομοίωσης - Αρμονικό Κύμα(armoniko_kyma2.zip)
  2. Το Λογισμικό MODELLUS 2.5

Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Μελέτη του απλού εκκρεμούς

Για να τρέξουν οι προσομοιώσεις :
1. Πρέπει να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Modelus 2.5.
2. Κατεβάζουμε τα αρχεία των προσομοιώσεων κάνοντας κλικ στην επιλογή "Τα αρχεία της προσομοίωσης".
3. Αποσυμπιέζουμε τα αρχεία σε έναν φάκελο πχ C:\Modelus (Η διαδρομή και το όνομα του φακέλου δεν πρέπει να περιέχουν Ελληνικούς χαρακτήρες).
4. Κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο προσομοίωσης.