Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Αποθήκευση και διαχείριση αρχείων
  2. Πρακτική εξάσκηση και επίδειξη
  3. Οπτικοποίηση
  4. Ατομικές δραστηριότητες

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Αρχική σελίδα

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Πρακτική εξάσκηση και επίδειξη

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Οπτικοποίηση