Επίδραση των βάσεων στο χρώμα των δεικτών

Οι βάσεις μεταβάλουν το χρώμα των δεικτών.
Είπαμε ότι λέγονται δείκτες γιατί η μεταβολή του
χρώματός τους δείχνει, αποτελεί μαρτυρία.
Μπορείς αν θέλεις να πειραματιστείς με το χρώμα διάφορων δεικτών σε βασικά διαλύματα στο εργαστήριο.

 
       
 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να πας στο εργαστήριο