Ισομέρεια αλυσίδας
Ισομερή του τύπου C4H10
                      Βουτάνιο
Μέθυλο προπάνιο        
- Σύμβολα Ατόμων on off
- Σύμβολα Ατόμων on off