Πηγές και ρόλος του διοξειδίου του άνθρακα στη φύση

Το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται σε τεράστιες
ποσότητες από την αναπνοή των ζώντων οργανισμών.
Είναι το βασικό προϊόν όλων των καύσεων, όπως η
καύση των καυσίμων στα αυτοκίνητα και τις βιομηχα-
νίες. Προκύπτει ακόμα από την αποσύνθεση φυτών
και ζώων αλλά και από την ηφαιστειακή δραστηριότητα.
Παρακολούθησε αν θέλεις την παρακάτω παρουσίαση
για τις πηγές του διοξειδίου του άνθρακα.

 
 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να παρακολουθήσεις την παρουσίαση.