Σταυρόλεξο για την "Ολοκλήρωση & διανομή μιας εφαρμογής πολυμέσων"

Μεταφορά από το εκπαιδευτικό πακέτο "Πολυμέσα" - Νηρηίδες

Όταν ολοκληρώσεις το σταυρόλεξο πάτα "Έλεγχος απάντησης" για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.
Εάν δυσκολεύεσαι, μπορείς να πατήσεις το "Βοήθεια" για να δεις ένα γράμμα.
Πάτα στον αριθμό του τετραγώνου για να δεις την περιγραφή της λέξης που κρύβεται.
       1              
   2        3            
                   
                   
           4     5       
                   
     6                
                   
  7    8                 
                   
    9       10            
               11      
    12                 
                   
13   14     15                 
                   
 16          17         18     
                   
    19                 
                   
       20              
                   
                   
                   

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

2. ... είναι η αντίστροφη διαδικασία του 1 κάθετα.
6. ... Απαραίτητη για τη διανομή πολυμεσικών εφαρμογών σε φυσικά σημεία πώλησης
7. ΟΔΗΓΙΕΣ ... για τον τρόπο που χρησιμοποιείται η εφαρμογή.
9. Μια εφαρμογή πολυμέσων που διανέμεται σε CD ή DVD συνήθως απαιτεί ... για να λειτουργήσει κανονικά.
12. ... ή ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ. Λέγονται έτσι οι εφαρμογές πολυμέσων που χρησιμοποιούν μόνο τον υπολογιστή στον οποίο τρέχουν.
13. ... είναι απαραίτητη να υπάρχει για οποιαδήποτε εφαρμογή.
16. ... περιφερειακή συσκευή που συνήθως χρησιμοποείται από μια εφαρμογή πολυμέσων.
17. ... μπορεί να είναι και ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ.
19. Η είναι η απόδοση, στα ελληνικά, του όρου plugin: ... ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
20. Η απόδοση, στα ελληνικά, του όρου plugin: ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ...

ΚΑΘΕΤΑ:

1. ... είναι η διαδικασία περιορισμού του όγκου ενός αρχείου.
3. Τα ... ασχολούνται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών και χρησιμοποιούνται για ανάπτυξη, παρουσίαση, αποθήκευση, μετάδοση και επεξεργασία πληροφοριών και προβάλλονται σε κάποια ηλεκτρονική συσκευή π.χ. υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet κ.λπ.
4. ... ΠΟΛΥΜΕΣΑ είναι οι εφαρμογές που είναι προσβάσιμες μέσω Διαδικτύου.
5. ... η φάση αυτή ακολουθεί μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής πολυμέσων.
8. Ίδιο με το16 οριζόντια.
10. ... περιφερειακή συσκευή που έχει παρόμοια χρήση με το 16 οριζόντια.
11. Για να γίνει η διανομή μιας εφαρμογής πολυμέσων σε σημεία πώλησης απαιτεί ... ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.
14. ... ΧΡΗΣΗΣ για τον τρόπο που χρησιμοποιείται η εφαρμογή.
15. ... είναι απαραίτητη εάν η εφαρμογή πολυμέσων θα κυκλοφορήση σε CD ή DVD.
18. Οι εφαρμογές πολυμέσων συνήθως απαιτούν ποικίλες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ...