Μεταφορά από το εκπαιδευτικό πακέτο "Πολυμέσα" - Νηρηίδες

Σταυρόλεξο
για την ομάδα ανάπτυξης μιας εφαρμογής πολυμέσων - ΡΟΛΟΙ μελών ομάδας

Όταν ολοκληρώσεις το σταυρόλεξο πάτα "Έλεγχος απάντησης" για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.
Εάν δυσκολεύεσαι, μπορείς να πατήσεις το "Βοήθεια" για να δεις ένα γράμμα.
Πάτα στον αριθμό του τετραγώνου για να δεις την περιγραφή της λέξης που κρύβεται.
  1    2         3            
                     
                     
             4          
         5          6      
 7                      
                8       
                     
    9                   
                    10   
    11                   
12                       
               13        
                     
 14                      
            15           
                     
16            17             
             18          
 19                      
                     

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1. Αποφασίζει για τη σύνθεση της εφαρμογής μαζί με το σχεδιαστή.
5. Η διαδικασία της δοκιμής της εφαρμογής καθώς και της κριτικής του όλου έργου και της ομάδας ανάπτυξης.
7. Το περιβάλλον επικοινωνίας χρήστη-εφαρμογής ονομάζεται περιβάλλον …
8. Το … εργασίας περιγράφει τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, πόσος χρόνος χρειάζεται και ποιος θα τις κάνει. (ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ)
9. Είναι η φάση του μοντέλου ανάπτυξης όπου προβαίνουμε σε μια δομημένη, λεπτομερή περιγραφή της εφαρμογής.
12. Έργο του είναι η συγγραφή του κώδικα της εφαρμογής.
14. Τεχνητά γραφικά δημιουργήματα μέσω του υπολογιστή που έχουν το χαρακτηριστικό της κίνησης.
15. Έργο του η δημιουργία, η επεξεργασία και ο χειρισμός των γραφικών της εφαρμογής.
16. Έργο του η δημιουργία, η επεξεργασία και ο χειρισμός των βίντεο της εφαρμογής.
18. Είναι η φάση του μοντέλου ανάπτυξης όπου καθορίζονται οι στόχοι, το θέμα και οι απαιτήσεις που έχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από την εφαρμογή
19. Έργο του η δημιουργία και επεξεργασία μουσικών κομματιών που απαιτούνται στην εφαρμογή.

ΚΑΘΕΤΑ:

1. Είναι υπεύθυνος για τη συγγραφή του σεναρίου της εφαρμογής.
2. Έργο του η συλλογή αποσπασμάτων ήχων, ομιλίας, φυσικών ήχων, ηχητικών εφέ κ.ά.
3. Έργο του η μελέτη του θέματος της εφαρμογής, των απαιτήσεων και η λεπτομερής σχεδίασή της.
4. Η φάση του μοντέλου ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων όπου παράγεται το τελικό προϊόν.
6. Αυτός που οργανώνει και παίρνει τις συνεντεύξεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη της εφαρμογής.
10. Ασχολείται με τα συμβόλαια και την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων.
11. Ανήκει στο προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης.
13. Ένα από τα δομικά στοιχεία μιας εφαρμογής πολυμέσων που παράγεται μόνο από υπολογιστή με χρήση κατάλληλου εργαλείου.
17. Ένα από τα δομικά στοιχεία μιας εφαρμογής πολυμέσων.