Μεταφορά από το εκπαιδευτικό πακέτο "Πολυμέσα" - Νηρηίδες

Σταυρόλεξο
Αλληλεπιδραστικότητα εφαρμογών πολυμέσων

Όταν ολοκληρώσεις το σταυρόλεξο πάτα "Έλεγχος απάντησης" για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.
Εάν δυσκολεύεσαι, μπορείς να πατήσεις το "Βοήθεια" για να δεις ένα γράμμα.
Πάτα στον αριθμό του τετραγώνου για να δεις την περιγραφή της λέξης που κρύβεται.
 1   2      3    4            
            5        
           6     7      
8                    
9                    
                  
        10            
                  
11          12          13    
                  
       14             
                  
     15               
    16                
             17       
    18          19        
                  
                  
                  
   20                 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1. … είναι όσες εφαρμογές πολυμέσων διαθέτουν υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης.
6. Εφαρμογές πολυμέσων με … υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης επιτρέπουν επεμβάσεις στην ίδια την εφαρμογή.
9. Τα υπερμέσα διαθέτουν … πρόσβαση στην πληροφορία.
10. Στα … πολυμέσα ανήκει και μια ταινία.
11. Το μοναδικό δομικό στοιχείο πολυμέσων που υπάρχει στα υπερκείμενα είναι το … (αντίστροφα)
12. Στα … πολυμέσα ανήκει μια εφαρμογή με αυστηρά ιεραρχική δομή.
14. Ο ... αλληλεπίδρασης των εφαρμογών πολυμέσων τα διαφοροποιεί
16. Ο βαθμός αλληλεπίδρασης των διαλογικών εφαρμογών πολυμέσων είναι ...
18. Τα υπερμέσα διαθέτουν και τέτοια … ανάδραση από την εφαρμογή.
19. Ο χρήστης έχει δυνατότητα επέμβασης και στη … στα πολυμέσα με πολύ υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης.
20. … συνώνυμη λέξη της αλληλεπιδραστικότητας στις εφαρμογές πολυμέσων.

ΚΑΘΕΤΑ:

2. Και σε αυτό επεμβαίνει ο χρήστης στα πολυμέσα με πολύ υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης.
3. Όσα πολυμέσα διαθέτουν δυνατότητα αλληλεπίδρασης.
4. Το 20 οριζόντια με άλλη λέξη
5. Τα υπερμέσα διαθέτουν και τέτοια … ανάδραση από την εφαρμογή.
7. Το on-line help των windows είναι μια τέτοια εφαρμογή.
8. Στα σειριακά πολυμέσα ο βαθμός αλληλεπιδραστικότητας είναι …
13. Τα παθητικά πολυμέσα δεν προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα από την πλευρά της εφαρμογής.
15. Τα ..… πολυμέσα έχουν χαμηλό βαθμό αλληλεπίδρασης.
17. Αυτό το … στοιχείο, είναι που διαφοροποιεί το υπερκείμενο από το υπερμέσο.