Το υλικό του υπολογιστή

Εικονόλεξο

  
Πατήστε σε έναν αριθμό για να δείτε τον ορισμό της λέξης. Συμπληρώστε το σταυρόλεξο και πατήστε "Έλεγχος" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. Επιλέγοντας "Βοήθεια", θα συμπληρωθεί αυτόματα ένα γράμμα από τη σωστή απάντηση.
 1       2          
              
3    4              
              
              
    5     6   7        
      8          
9                
            10    
        11        
              
      12          
              
  13              

Οριζόντια

1.
3.
6.
9.
11.
12.
13.

Κάθετα

2.
4.
5.
7.
8.
9.
10.