Το υλικό του υπολογιστή

Σταυρόλεξο

  
Πατήστε σε έναν αριθμό για να δείτε τον ορισμό της λέξης. Συμπληρώστε το σταυρόλεξο και πατήστε "Έλεγχος" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. Επιλέγοντας "Βοήθεια", θα συμπληρωθεί αυτόματα ένα γράμμα από τη σωστή απάντηση.
1     2   3         4    5   
              
6                
              
  7              
              
    8         9     
              
      10          
   11        12       
              
   13             
              
   14        15       

Οριζόντια

2. Μετατρέπει φωτογραφίες, εικόνες και κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή για επεξεργασία.
4. Η πιο βασική μονάδα ενός υπολογιστή (συντομογραφία).
6. Συσκευή εισόδου για ηχητικά δεδομένα.
7. Με αυτό εισάγουμε κείμενο.
8. Υπάρχει και ψεκασμού μελάνης.
11. Ονομάζονται οι συσκευές για την εισαγωγή δεδομένων στον υπολογιστή.
13. Συσκευή εισόδου που πήρε το όνομά της από το σχήμα της.
14. Είναι η RAM.
15. Σε αυτήν εμφανίζονται αποτελέσματα από τις επεξεργασίες που εκτελεί ο υπολογιστής.

Κάθετα

1. Μας επιτρέπει να έχουμε οπτική επικοινωνία με άλλους χρήστες στο Διαδίκτυο.
3. Τέτοιο μέσο είναι ο σκληρός δίσκος.
5. Τέτοιες συσκευές είναι ο εκτυπωτής και η οθόνη.
9. Χρησιμοποιούνται από τον υπολογιστή για αναπαραγωγή ήχου.
10. Απαραίτητη συσκευή για να συνδεθούμε στο διαδίκτυο μέσω τηλεφωνικών γραμμών.
12. Το σύνολο των μηχανικών ή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συσκευών του υπολογιστή.